Frenkel (Frankel), Giza

(1895 Wieliczka - 1984 Hajfa)

Etnograf. Po studiach w Wiedniu pracowała do wybuchu II wojny światowej w Instytucie Etnografii Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. Po wojennej tułaczce i krótkim pobycie w Polsce wyjechała w 1950 r. do Izraela, gdzie pracowała w Muzeum Etnograficznym w Hajfie. Centralnym tematem badawczym dr Frenkel była tradycyjna wycinanka żydowska, której istnienie odkryła. Jej podstawowa praca na ten temat to Migzarot njar -Omanut jehudit amamit (Wycinanki w papierze - żydowska sztuka ludowa), Tel Awiw 1983, oraz szereg artykułów na tenże temat.

Zajmowała się tradycyjnym strojem polskiej Żydówki oraz rzemiosłami artystycznymi uprawianymi przez żydowskich rzemieślników na terenie Polski do II wojny światowej. Pracując w Hajfie ożywiła tamtejszy ośrodek wycinankarski, organizując szereg konkursów tradycyjnej wycinanki oraz otaczając opieką poszczególnych artystów.